RECODE D.O.O. za informacione tehnologije, proizvodnju, promet roba i usluga Živinice


Obrazac za prijavu kvarova


Popunite navedena polja zatim odaberite link pošalji nakon čega ćete dobiti odgovor od našeg servisa!


Ime i prezime:
Vaš E-mail:
Telefon:
Firma:
ID broj:
IBFU kase:
Razlog:
Opis: